SAOTERUS vel SAUTERUS

SAOTERUS vel SAUTERUS
Dioni Σαώτερος, unus ex turpissimarum libidinum Commodi Imperatoris ministris: qui Anterus male dicitur in editionibus vularibus. Tantum is apud Commodum potuit, ut Praefecti eius potcntiam ferre non possent, qui proin id egerunt, ut brevi e medio tolleretur. Salmas. ad Lamprid. in Commodo. c. 3.

Hofmann J. Lexicon universale. 1698.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.